Skip to content →

Proti militarizaciji

Prejšnji teden je Državni zbor sprejel novelo Zakona o obrambi, s katero je vojska v izjemnih primerih dobila civilnorepresivna pooblastila pri varovanju državne meje. Po novem bo vojska lahko opozarjala, napotovala, začasno omejevala gibanje oseb ter sodelovala pri obvladovanju skupin in množic pod enakimi pogoji kot policija. Takšni militarizaciji Slovenije nasprotujemo, saj je protiustavna. Med drugim krši ustavno načelo, da Slovenija pri zagotavljanju varnosti izhaja predvsem iz miroljubne politike ter kulture miru in nenasilja (tretji odstavek 124. člen URS). Zato podpiramo pobudo Radia Študent za vložitev zahteve za razpis referenduma, ki jo lahko podpišete tudi v Pritličju.

BEGUNCI NISO OBRAMBNI PROBLEM. Begunci niso varnostni, še manj obrambni problem, saj ne ogrožajo nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja. Vojska lahko služi le obrambi državnega ozemlja pred tujo agresijo in temu cilju mora biti podrejena tako njeno delovanja kot njena pooblastila. Begunska kriza je humanitarni problem, ki v tej fazi zahteva reakcije sistema civilne zaščite in zdravstvenega sistema, v prihodnje pa tudi sistema vzgoje in izobraževanja, socialne varnosti in trga dela.

BEGUNSKA KRIZA RAZGALJA NESPOSOBNOST POLITIKE ODGOVORITI NA IZZIVE SODOBNEGA ČASA. Begunska kriza je razgalila neodzivnost slovenske politike in birokracije na humanitarne, zdravstvene in komunikacijske izzive sodobnega časa. Simptomatičen pokazatelj razmer v slovenski politiki bo primerjava časa, ki je bil potreben za spremembo Zakona o obrambi, ter časa, ki bo potreben za realizacijo obljub o vključitvi brezposelnih oseb v pomoč preko javnih del, ki jih je ministrica za delo napovedala prejšnji teden. Politična elita ne vidi nobenih težav pri iskanju ustavne večine za neustavno militarizacijo države, omejujejo pa jo številne domnevno nerešljive birokratske ovire za takojšnjo zaposlitev 200 brezposelnih oseb.

HIPOKRITSKI POSKUS VRAČANJA DOSTOJANSTVA SLOVENSKI VOJSKI. Zdi se, da je podeljevanje policijskih pooblastil vojski zgolj hipokritski poskus politike vrniti dostojanstvo podplačanim, slabo opremljenim in podcenjenim vojakinjam in vojakom. Namesto pooblastil, ki omogočajo uporabo sile nad ljudmi, slovenska vojska potrebuje opremo, ki jim bo omogočala nudenje pomoči ljudem v stiski. Ob nasprotovanju lahkotni spremembi zakona o obrambi poudarjamo, da 1.) v tem trenutku ni problem vojska, ampak politika, ter 2.) da so vojaki in vojakinje že v tem trenutku nepogrešljiva pomoč ljudem na meji, a zato na rabijo niti orožja niti policijskih pooblastil.

ABSURDNOST RETORIKE IZREDNIH RAZMER. Retorika izrednega stanja, ki je povezana z militarizacijo države, je absurdna. Ustava določa, da izredno stanje razglasi, kadar velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države (92. člen URS). Težko je v istem stavku misliti ogrožen obstoj države in brezskrben tek njenega predsednika na ljubljanskem maratonu.

Barbara Rajgelj,

Pritličje

Published in Uncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *