Skip to content →

Podpiramo delovanje avtonomnega centra Rog in obsojamo vsako obliko nasilja

Obsojamo vsako obliko oblastnega in civilnega nasilja nad uporabniki in uporabnicami avtonomnega centra Rog. Podpiramo delovanje Roga v obliki, kot ga na samoorganiziran način dogovarja rogovska skupnost. Avtonomnih prostorov ne more nadomestiti nobena druga oblika delovanja ali organiziranja, saj se vsak poskus sistemske ureditve upira njihovemu bistvu. Prostori, kot je Pritličje, zaradi svoje vpetosti v delovanje (grobega) kapitalističnega sistema ne omogočajo tiste vrste raziskovanja, delovanja, ustvarjanja in življenja, kot ga omogočajo avtonomni prostori. Ker Rog išče poti in načine in (nam) kaže, da je mogoče tudi drugače, si želimo, da ostane eden od 100 ljubljanskih cvetov.

Pritličje, 11.6.2016

Leave a Comment

GROUNDED

O FESTIVALU

Grounded je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem navidez nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture. V razpravah, projekcijah, predstavitvah, glasbenih nastopih in druženjih, katerih vrednostna izhodišča so enakost ne glede na osebne okoliščine, solidarnost s šibkejšimi in avtonomija odločati o svoji usodi, udeleženci in udeleženke iščejo informirane, argumentirane in odgovorne odzive na aktualne izzive sodobnosti. Festival, ki ga pripravljamo v sodelovanju s sorodnimi civilnimi iniciativami, je obenem zgoščen presek našega enoletnega delovanja.

TEMA FESTIVALA “AVTONOMIJA MIGRACIJ”

Avtonomija migracij pomeni videti mobilnost kot primarno in konstitutivno silo družbenega življenja. Migranti in migrantke se preseljujejo ne glede na nadzor in omejitve, čeprav ukrepi nadzora brutalno zaznamujejo in zaustavljajo ljudi tako na mejah kot v notranjosti ciljnih držav.

Migracije so večsmerno gibanje, ki nas sili v premišljanje antagonizmov, ki že bivajo v vsaki družbi; migracije nam obstoječe antagonizme zgolj pomagajo bolje videti. Migracijski procesi porajajo nove oblike družbenosti, od novih produkcijskih oblik, državljanskih pobud, bojev v fizičnem in digitalnem prostoru, politične organiziranosti, skupnostne skrbi, pa tudi zahtev po redefiniciji socialnih in političnih sistemov.

Zato države morajo spremeniti restriktivne migracijske režime, samoorganizirane skupine, nevladne organizacije in lokalne skupnosti pa morajo glasnim zahtevam migrantov in migrantk pristaviti zvočnike in mikrofone. V teh procesih GROUNDED FESTIVAL državi drži ogledalo, mikrofonom in zvočnikom pa prislanja ušesa.

ELEKTRONSKA GLASBA

▼ ČETRTEK 3.12. ▼
LIGHTNING GLOVE LIVE // CZ
BLAŽ + SIMON LIVE // SI
LEVANAEL // SI
NITZ // SI
NOVA DEVIATOR // SI
NINA HUDEJ // SI

▼ PETEK 4.12. ▼
HEADLESS HORSEMAN LIVE // DE
KYOKA (RASTER NOTON) AV LIVE // JP
OCTEX LIVE // SI
MIND MACHINES LIVE // SI
R36 // SI
NINABELLE // SI
MAK // SI

+ PERIKLEA VISUALS

KRITIČNA MISEL IN AKTIVZEM

▼ ČETRTEK 3.12. ▼

IME ČESA JE EVROPA? // MODERATORKA MOJCA PAJNIK

▼ PETEK 4.12. ▼

DEINSTITUCIONALIZACIJA MIGRANTSKIH NASTANITEV // MODERATORKA ELA MEH

OD MIGRANTA DO SOMEŠČANA – DOBRE PRAKSE INTEGRACIJE // MODERATORKA BARBARA RAJGELJ

NEVIDNI BOJI LGBTI MIGRANTOV V EU // MODERATORKA EVA GRAČANIN

GOVOR, KRITKIKA IN AKTIVIZEM // MODERATOR KLEMEN PLOŠTAJER

Več o festivalu na:
grounded.si
https://www.facebook.com/events/403421969851519/
https://www.facebook.com/events/747055315400422

 

Grafična podoba festivala Grounded je nastala s podporo Norveških skladov.
EGPNOR_BlackWhite

Leave a Comment

Proti militarizaciji

Prejšnji teden je Državni zbor sprejel novelo Zakona o obrambi, s katero je vojska v izjemnih primerih dobila civilnorepresivna pooblastila pri varovanju državne meje. Po novem bo vojska lahko opozarjala, napotovala, začasno omejevala gibanje oseb ter sodelovala pri obvladovanju skupin in množic pod enakimi pogoji kot policija. Takšni militarizaciji Slovenije nasprotujemo, saj je protiustavna. Med drugim krši ustavno načelo, da Slovenija pri zagotavljanju varnosti izhaja predvsem iz miroljubne politike ter kulture miru in nenasilja (tretji odstavek 124. člen URS). Zato podpiramo pobudo Radia Študent za vložitev zahteve za razpis referenduma, ki jo lahko podpišete tudi v Pritličju.

BEGUNCI NISO OBRAMBNI PROBLEM. Begunci niso varnostni, še manj obrambni problem, saj ne ogrožajo nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja. Vojska lahko služi le obrambi državnega ozemlja pred tujo agresijo in temu cilju mora biti podrejena tako njeno delovanja kot njena pooblastila. Begunska kriza je humanitarni problem, ki v tej fazi zahteva reakcije sistema civilne zaščite in zdravstvenega sistema, v prihodnje pa tudi sistema vzgoje in izobraževanja, socialne varnosti in trga dela.

BEGUNSKA KRIZA RAZGALJA NESPOSOBNOST POLITIKE ODGOVORITI NA IZZIVE SODOBNEGA ČASA. Begunska kriza je razgalila neodzivnost slovenske politike in birokracije na humanitarne, zdravstvene in komunikacijske izzive sodobnega časa. Simptomatičen pokazatelj razmer v slovenski politiki bo primerjava časa, ki je bil potreben za spremembo Zakona o obrambi, ter časa, ki bo potreben za realizacijo obljub o vključitvi brezposelnih oseb v pomoč preko javnih del, ki jih je ministrica za delo napovedala prejšnji teden. Politična elita ne vidi nobenih težav pri iskanju ustavne večine za neustavno militarizacijo države, omejujejo pa jo številne domnevno nerešljive birokratske ovire za takojšnjo zaposlitev 200 brezposelnih oseb.

HIPOKRITSKI POSKUS VRAČANJA DOSTOJANSTVA SLOVENSKI VOJSKI. Zdi se, da je podeljevanje policijskih pooblastil vojski zgolj hipokritski poskus politike vrniti dostojanstvo podplačanim, slabo opremljenim in podcenjenim vojakinjam in vojakom. Namesto pooblastil, ki omogočajo uporabo sile nad ljudmi, slovenska vojska potrebuje opremo, ki jim bo omogočala nudenje pomoči ljudem v stiski. Ob nasprotovanju lahkotni spremembi zakona o obrambi poudarjamo, da 1.) v tem trenutku ni problem vojska, ampak politika, ter 2.) da so vojaki in vojakinje že v tem trenutku nepogrešljiva pomoč ljudem na meji, a zato na rabijo niti orožja niti policijskih pooblastil.

ABSURDNOST RETORIKE IZREDNIH RAZMER. Retorika izrednega stanja, ki je povezana z militarizacijo države, je absurdna. Ustava določa, da izredno stanje razglasi, kadar velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države (92. člen URS). Težko je v istem stavku misliti ogrožen obstoj države in brezskrben tek njenega predsednika na ljubljanskem maratonu.

Barbara Rajgelj,

Pritličje

Leave a Comment

Čajanka z Roso “Kaj pomeni biti mama?”

Mama

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.

****

Zgornji verzi Toneta Pavčka so neizpodbitno čudovit hommage materinstvu. Pa vendar lahko s preveč dobesednim branjem, podprtim z vkoreninjenimi stereotipi, tudi takšna dela postanejo izključujoča in obremenjujoča za velik del žensk, mater in otrok. Vkoreninjene predstave in njihova reprodukcija prek družbeno-osebno-političnega vplivajo tudi na položaj, pravice in možnosti mater. Na prvi okrogli mizi Čajanke z Roso v letniku 2015/16 smo se o materinstvu pogovarjali z režiserko in publicistko Ivano Djilas, novinarko Tanjo Lesničar Pučko, dr. Veroniko Tašner s Pedagoške fakultete in dr. Darjo Zaviršek s Fakultete za socialno delo. Pogovor je vodil Grega Zakrajšek.

Pritličje, 6. oktober 2015.

Leave a Comment

Omnibus predavanj “Odprimo meje za vse”

Dr. Barbara Samaluk – Rasizmi v službi neoliberalne kolonizacije

Dr. Jože Vogrinc – Ali sta “politični begunec” in “ekonomski migrant” res dve različni figuri?

Dr. Mojca Pajnik – Diferencialistični rasizem in evropski mejni režim

Jelka Zorn, Sara Pistotnik, Ela Meh, Nina Kozinc, Uršula Lipovec Čebron, Andrej Kurnik, Urša Marun, Sarah Lunaček in Pirc – Izmenjava izkušenj s terena

Dr. Neža Kogovšek – Kakšna skupna evropska migracijska politika?

Erik Valenčič – Evropski potni list mojega psa.

Dr. Peter Stanković – Aporije sodobnih migracijskih tokov kot razvojni izziv 21. stoletja

Informacij je malo, mediji delujejo kot humanitarne organizacije ali kot varnostne službe, teorija ima občutek, da je zanjo prezgodaj, ker so na meji človeške usode. Kljub temu prakse, ki jih v imenu varovanja schengenske meje in izgubljenih evropskih idealov izvajajo nacionalne oblasti, potrebujejo izmenjavo izkušenj s terena in kontekstualizacijo dogajanja. Svoje videnje sedanjega trenutka bodo z nami delili ljudje, ki se z rasizmom, nacionalizmom in migracijami ukvarjajo že vrsto let. Predavanja, razprave in kratke pavze. Na ta bus lahko vstopite in izstopite, kadar želite.

Pritličje, 25. september 2015.

Leave a Comment

Dober večer, Slovenija z Borutom Mekino in dr. Rastkom Močnikom

Borut Mekina se je pogovarjal z Rastkom Močnikom o beguncih, imperializmu in Evropi. Je zmeda? Absolutno. A humanitarni odgovor ni dovolj. Edino novi delavski razred se je v Evropi sposoben povezati z ljudmi, ravno tako oropanih vseh pravic, ki jih danes imenujemo »begunci.« Sociolog Rastko Močnik o aktualnih razmerah, o razpadanju držav in političnem vakuumu, ki pri tem nastaja. Pa tudi o tem, zakaj je nedavno sprožil peticijo za »Za javno radiotelevizijo, ki bo vredna svoje javnosti.« Pridite, če želite razumeti, kaj se v resnici dogaja. Vabljeno tudi vodstvo nacionalke!

Pritličje, 23. september 2015.

Leave a Comment